.
Zoals jullie allemaal weten is de contributie voor ons één van de levensaders van onze club.
Evenals vorig seizoen werken wij weer samen met het incassobedrijf “Dossier-Online”
Indien geen contributie betaling voor 30 oktober is ontvangen, gaat de inning van de contributie naar het incasso bureau.
Bij niet tijdige betaling brengt Dossier-Online hiervoor extra kosten in rekening wat kan oplopen tot eur. 40,00 of zelfs hoger wanneer de inning van de contributie wordt overgedragen aan de Deurwaarder. Betalingen die in handen zijn gegeven aan Dossier-Online dienen uitsluitend te worden voldaan aan Dossier Online inclusief de extra kosten door middel van accept giro kaart van Dossier-Online.
Door het uit handen geven van de inning van onze contributie kan het bestuur en alle overige vrijwilligers zich weer bezig houden met alle sportieve activiteiten van onze vereniging.
Indien U niet aan bovenstaande kan voldoen en een betalings regeling wil, neem dan contact op met onze penningmeester Ap van Cutsen tel.06-30385570 of via een email  g.van.cutsen@ziggo.nl

Contributie per 1-07-2016 seizoen 2016-2017.                 Inschrijven jeugd eur 10,00              
JO6 voorheen minipupillen 1e jaars eur 60,00 geb.jaar 2011
JO7 voorheen minipupillen 2e jaars eur 60,00 geb.jaar 2010
JO8 voorheen F-pupillen     1e jaars eur 60,00 geb.jaar 2009
JO9 voorheen F-pupillen     2e jaars eur 60.00 geb.jaar 2008
JO10 voorheen E-pupillen     1e jaars eur 75,00 geb.jaar 2007
JO11 voorheen E-pupillen     2e jaars eur 75,00 geb.jaar 2006
JO12 voorheen D-pupillen    1e jaars eur 75,00 geb.jaar 2005
JO13 voorheen D-pupillen    2e jaars eur 75,00 geb.jaar 2004
JO14 voorheen C-junioren    1e jaars eur 85,00 geb.jaar 2003
JO15 voorheen C-junioren    2e jaars eur 85,00 geb.jaar 2002
JO16 voorheen B-junioren    1e jaars eur 85,00 geb.jaar 2001
JO17 voorheen B-junioren    2e jaars eur 85,00 geb.jaar 2000
JO18 voorheen A-junioren    1e jaars eur 90,00 geb.jaar 1999
JO19 voorheen A-junioren    2e jaars eur 90,00 geb.jaar 1998
Meerdere kinderen lid uit één gezin (jeugd t/m 17 jaar) oudste kind betaalt de volledige contributie, tweede en derde kind half geld contributie.

Senioren eur 160,00 - geb.jaar vanaf 1-01- 1997
Rustend lid eur 50,00
Donateur/trice eur 30,00

Seizoen : Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Bank : NL38INGB0000175003 t.n.v. Rotterdamse Voetbalvereniging DHZ