Let op let op let op
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
OVERSCHRIJVINGEN.
Alle overschrijvingen voor het seizoen 2016-2017                
gaan nu digitaal. De procedure is als volgt:

1. Speler meldt zich aan bij de vereniging met zijn
relatiecode en/of spelerspas.

2. Speler vult en ondertekent een inschrijfformulier.

3. De nieuwe vereniging vraagt het
overschrijvingsverzoek digitaal aan.

4. De oude vereniging geeft digitaal akkoord voor deze
overschrijving.
Clubverzamelgebouw fusieclub.
FC IJSSELMONDE

Zoals waarschijnlijk reeds bekend bij vele leden,
wordt de nieuwe naam van de fusieclub: FC
IJSSELMONDE.
Zie onderstaande download met het persbericht en
daarin staat ook het mooie nieuwe logo van de
fusieclub.
Notulen algemene ledenvergadering
seizoen 2014 - 2015,
vergadering gehouden op 22 februari 2016.

              
              Bericht van het bestuur
                   Overleg met de Gemeente.
Aangezien het overleg met de Gemeente en de Fusievereniging stroef
verloopt hebben de Fusieverenigingen een brief opgesteld aan de
Wethouder, deze brief hebben we eerst doorgestuurd naar de
betreffende ambtenaren.In deze brief spreken wij onze
verontwaardiging uit dat er nog steeds geen zekerheid is dat de
fusievereniging de nieuwe kantine mag exploiteren.
Daarnaast worden er op Varkenoord zes kunstgrasvelden gerealiseerd.
Voor de voetbalverenigingen zouden deze zes kunstgrasvelden net
genoeg zijn, echter de Gemeente is ook doende met het verplaatsen
van Hockeyvereniging Feyenoord en een honk- en softbalclub naar
Varkenoord. Naar onze mening is er dan direct al ruimtegebrek.
Daarnaast blijkt dat op een kunstgrasvoetbalveld niet kan worden
gehockeyd waardoor de fusievereniging nog minder velden tot haar
beschikking zou krijgen.
Op woensdag 3 december is hierover opnieuw overleg geweest met de
Gemeente, wij gaan niet akkoord met het plaatsen van andere
verenigingen als dat ten koste gaat van de voetbaltak en de ruimte die
wij nodig hebben. De fusievereniging heeft haar zorgen hierover
opnieuw luid en duidelijk uitgesproken. We hebben verder een
voorstel gedaan om de kantine te beheren, waarbij de
multifunctionaliteit van de Sportcampus gewaarborgd is. De Gemeente
heeft onze voorstellen aangehoord en zijn gematigd positief.
Afgesproken is dat de Gemeente uiterlijk eind februari 2015 beslist of
de fusieclub het beheer en dus de exploitatie van de nieuwe kantine zal
krijgen, het spreekt voor zich dat wij dit bij een positief antwoord
schriftelijk bevestigd willen zien. Mocht de Gemeente niet positief
beslissen, dan lijkt de gang naar de rechter onoverkomelijk. De rechter
zal dan moeten beslissen of de Gemeente de fusieclub een redelijk
aanbod heeft gedaan. Immers momenteel zijn alle drie de verenigingen
eigenaar van hun opstallen. Het mogen gebruiken van de nieuwe
kantine is naar onze mening geen redelijk aanbod. De fusievereniging
gaat er dan ook van uit dat de rechter de fusievereniging gelijk zal geven
en zij niet minimaal het beheer van de nieuwe kantine mag doen.
Bestuur D.H.Z.

Oude tijden 1978

Geen horloge maar kratjes bier
een verslag van de districtbeker(West II)
DHZ en Leonidas door Ap Cutsen (sport AD 22 november 2014)
Het verslag kunt u hier down loaden verslag
download het verslag van het gebeuren

Belangrijk belangrijk


Clubleden, donateurs, overige belangstellende,

De gemeente Rotterdam wil miljoenen euro’s bezuinigen op sport.
Het jeugdsportfonds, sportaccommodaties (zoals zwembaden) en
het programma Lekker Fit! (meer bewegen en gezonde voeding voor
de jeugd) liggen onder vuur of verdwijnen. Dat is slecht voor de
stad.
Vindt u sport ook belangrijk voor de Rotterdammers? Steun dan
de actie en teken de petitie op www.010wilsporten.nl
Sport en beweging is goed voor de gezondheid van alle
Rotterdammers. Sport is niet alleen goed om overgewicht tegen te
gaan, het zorgt er ook voor dat Rotterdammers fit blijven en het
verminderd de kans op hart- en vaatziekten. Sporten is ook goed
voor sociale contacten en ontspanning op stressvolle dagen.
Sporten is goed voor kinderen en jongeren. Het is een heerlijke
manier is om je energie kwijt te raken. En door te sporten kan een
kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is
belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook
voor het gezin waarin het kind leeft.
Rotterdam heeft de afgelopen vier jaar extra geld besteed om
mensen aan het sporten te krijgen en verenigingen te ondersteunen.
Het is zonde dat er nu bezuinigd wordt op sport.
Met vriendelijke groet,

Maarten van de Donk
Gemeenteraadslid VVD Rotterdam
m.vandedonk@raad.rotterdam.nl


DHZ 90 jaar  
Donderdag, 10 June 2010

Zaterdag 8 mei jl werd op een zeer druk bezocht Varkenoord het 90 jarig
bestaan van DHZ groots gevierd. Mede door de inzet van talloze vrijwilligers
werd het een fantastische dag.

De Jubileumdag begon met onze kampioenen van de jeugd. E1 en E2 onder
de geweldige leiding van Debbie & Mo. Het was mooi om te zien hoe de
groep ging penalty schieten op onze dameskeepster Do. Nog bedankt voor je
inzet Do!

Daarna twee competitiewedstrijden van ons tweede van de zaterdag en de
jeugd van C1. Dus het was al gauw gezellig druk. Het hoogtepunt overdag
was het optreden van onze veteranen en oud-spelers van DHZ. Prachtig om
deze mensen weer te ontmoeten. Om 14.00uur de jubileumwedstrijd van het
eerste tegen het beloften elftal van Feyenoord. Na een twee nul voorsprong
verloor DHZ eervol met 2-4. Een bedankje voor Feyenoord is hier op zijn
plaats. Vooral ook omdat diverse Feyenoorders o.a. trainers Cor Adriaanse,
Gaston Taument, Ben Wijnstekers en Mario Been na de wedstrijd nog een
drankje namen. Ook dank aan V.V. Lombardijen, de Rotterdamse
scheidsrechtersverenging en weer Feyenoord voor jullie bestuurlijke komst.
Dat kan ook gezegd worden van de KNVB, de heer A. Paulides vereerde ons
met een bezoek aan de club en na zijn bezoek aan de bestuurskamer gaf hij
ons na zijn toespraak een prachtig beeld.

De hoofdprijs van de loterij, de breedbeeld televisie werd gewonnen door Joke
Nowee.Van de nieuwe BBQ, het springkussen en de popcorn en ijsmachine
werd de hele dag gretig gebruik gemaakt. Roland heeft s’ avonds bij de BBQ
de lange rijen goed onder controle weten te houden. Ook selectiespeler Oda
heeft zijn steentje nog bijgedragen aan het eind van de avond, wat de
feestvreugde nog meer vergrootte.

Natuurlijk kunnen we niet het barpersoneel vergeten, die de hele dag en
avond weer klaar hebben gestaan. Zoals altijd, was ook dit weer grote
klasse.De muziek in de middag en avond was weer geweldig en werd
verzorgd door onze thuisdisco de Decibell Road Show.

Zo eindigde de dag en avond zoals die begonnen was, namelijk DHZ waardig.

Allen, die verder ook hun steentje hebben bijgedragen, nog hartelijk dank!


Verslag van de extra ledenvergadering op 14 oktober 2013.

Tijdens deze extra ledenvergadering, met een vrij grote opkomst, was het
belangrijkste punt de voorgenomen fusie met Maasstad Tediro en
Lombardijen. Na de opening van voorzitter Rob de Haan en het huldigen
van de jubilaris Bas van der Jagt
Werd er snel gestemd over deze fusie. Unaniem met geen enkele stem
tegen, werd er heel realistisch gekozen om besprekingen over deze fusie
met de andere verenigingen aan te gaan.
Namens DHZ zal vooral Walter Kuppens de onderhandelingen met de
gemeente en de andere verenigingen gaan voeren.
De verwachting is dat de nieuwe vereniging zo’n 600 tot 700 leden zal
tellen, er is dan een zaterdag en een zondag afdeling met uiteraard een
hopelijk grote jeugdafdeling.
Met Overmaas zal geen overleg over een eventuele fusie meer plaats
vinden. Diverse vragen werden nog gesteld over de financiële gang van
zaken, maar de voorzitter kon hier nog weinig over zeggen omdat alles
nog erg ongewis is. Er is wel een vergadering gepland met de gemeente
op 29 oktober en dan moet het één en ander duidelijk worden. Het
vervelende is alleen dat de gemeente regelmatig van mening verandert en
dat maakt het allemaal nogal lastig. In ieder geval is het plan wel
aangenomen door de gemeenteraad en komt er geld vrij. De andere
verenigingen hebben wel gevraagd om mee te denken over een naam voor
de nieuwe vereniging en wat de clubkleuren zouden moeten worden.
Iedereen mag zijn mening geven, liefst zoveel mogelijk, en daarvoor is bij
deze website een formulier gevoegd waarop u uw voorkeuren kunt
invullen. U kunt ook een papiertje met uw naam en voorkeuren invullen en
dat deponeren in een bus die in de kantine achter de bar neergezet zal
worden.

Het bestuur.

Het Archief
Het definitieve concept is nu gereed en u kunt het in de bijlage downloaden.

Persbericht downloaden

Via deze link kunt u de notulen down loaden